I. Symeon (1)

2. března 2012 v 21:47 | Velekněžka |  RUMS
1

Začínalo to polským podzimem. Ztracený chlapec, bez bot, pomočený a s krví na bradě. Kdyby počítal svůj věk na rukou, žádné prsty by mu nezbyly, ani by k tomu žádný nestrádal.
Dlaněmi si protíral oči, snažil se zbavit slz. Byla zima. Bahno, do kterého při každém kroku zabořil chodidla, mu připomínalo modelínu. Společně s tátou si s ní kdysi hrál. Včera? Míchali dohromady modrou a červenou a tvořili auta. Nedokázal si ovšem vybavit otcův smích, ani jeho obličej, a ani to nechtěl. Přišlo mu to příliš dávno.
Po tváři mu stékaly slzy, hlasitě vzlykal. Byla tma a on šel uprostřed mokrého lesa. Možná nesmyslně, ale naprosto pochopitelně pro osmileté dítě, měl největší strach ze strašidel a duchů a možná i úchylů, které viděl v televizi. Měl hlad, neměl boty, ani bundu, prokřehlý a zraněný, daleko od domova. A přesto pohledem vyděšeně sledoval stíny, polykal slzy a snažil se přitom nedýchat. Kousek od něj cosi rychle proběhlo křoviskem, vyjekl a rychle zavřel oči.
"Hej, hele, tak máš jméno?"
Daleká světla pouličních lamp skrytá za stromy, oheň v popelnicích a plamínky tančící po stěnách podchodu. Deka ho kousala za krkem, přesto ji svíral kolem sebe. Na jazyku cítil sladkou chuť koly, na rtech stále krev. Uvědomoval si matný pach moči, která mu schla na kalhotách. Krk ho pálil; měl pocit, že by nedokázal mluvit. Zřejmě se nachladil.
Ten, který otázku položil, si ho prohlížel. Cizí kluk; rozhodně starší, ale ne o moc, s mastnými vlasy a směšným oblečením. Čekal na odpověď, v modrých očích se mu odráželo světlo.
"Symeon," vyšlo mu z úst, ztracený v myšlenkách.


Kluk se také představil, společně s jeho matkou a pár přáteli, ale Symeon je nevnímal. Ptal se ho dál, co se mu stalo a jestli nepotřebuje pomoc.
Symeon krátce a nedostatečně pověděl o nehodě. Zeptal se, jestli by se nemohl znovu napít. Pomyslel si, že rodiče mu nikdy nedovolili pít kolu, ani jakékoliv sladké limonády takhle večer, a opět propukl v pláč. Z nosu mu vytekl hlen.
Kluk popošlápl a zamumlal cosi, aby Symeona ukonejšil. Na pařez vedle sebe odložil zakrvácený kapesník a sáhl po druhém, aby mu utřel nos.
"Tady máš nějaké oblečení."
Dopadlo mu na záda, boty slyšel klapnout vedle lůžka. Nos měl studený, ačkoliv tady vítr nefoukal. Bál se protáhnout, aby mu nějaká část těla nevyklouzla z deky ven. Mrznul. Tváře ho štípaly, řasy měl zalepené od slz, nos docela plný. Hlučně popotáhl, načež mu na hlavě přistálo něco dalšího. Hadrový kapesník.
"Celou noc brečel ze spaní, chudáček..."
"Mamušá," zasyčel kluk potichu.
Symeon se vysmrkal. Předstíral, že je neslyší. Jakmile se mu trochu uvolnil nos, byl sto cítit jemnou nasládlou vůni vajec. Jíst ale nechtěl a žaludek měl stažený. Posadil se, pohled sklopený do klína. Začal na sebe navlékat darované svršky, které byly velké, obnošené a teplé. Věděl, že si od cizinců nesmí nic brát, ale také si začínal nejasně uvědomovat, že nyní nikoho bližšího už nemá.
Ten kluk se na něj opět díval. Byl hezký a měl špínu na nose. V malém kastrůlku vařil on, ne jeho matka - Mamuša, jak ji zde nazývali všichni. Symeon si nepamatoval jeho jméno, ani nikoho dalšího. Nevěděl nic a to málo, co si pamatoval, si přál zapomenout.
Kluk se ho zeptal, jestli vůbec bude jíst. Symeon neodpověděl, přesto jakmile před něj položil misku s jídlem, menší část vajec snědl. Měli zvláštní chuť, nikdy nic podobného nejedl, nedokázal to ovšem ocenit. Když se trochu najedl, misku odložil s mumlajícími slovy díků. Necítil se dobře.
Kluk se na něj podíval, stále překvapeně a s příliš mnoha otázkami, ale tentokrát mlčel. Pohodil hlavou, lehký tik. Olizoval si horní ret. Dokonce i teď když Symeon dojedl, byla jeho porce patrně menší. Natáhl se pro jeho misku a bez ostychů ji dojedl.
Symeonovi hlavou probleskl obrázek matčina krvavého úsměvu, který jí prořízl tvář v půli. Vůně sladkých vajec, která dříve byla téměř opojná, se mu omotala kolem žaludku. A silně zatáhla.
Symeon se pozvracel.

2

Věděl, že nemá kam jít, rodiče ztratil a vzdálené příbuzné z Čech vlastně ještě nepoznal. Když se to všechno stalo, právě za nimi jeli. Symeon se těšil. Pak do nich narazil ten náklaďák plný automobilových součástek a plechů. Roztříštilo jim to skla, předek auta, maminku i tatínka. Znetvořilo to Symeonovu budoucnost a veškeré sny, které ho v ní kdy měly potkat. Zbyly jen noční můry. Začal utíkat, hodně daleko, hlavu plnou temna, pomočený strachy, s vyraženým dechem, vypadlým předním zubem. Byl mléčný, ale krve způsobil stejně. Až nezvykle brzo, tak neuvěřitelně pro jakýkoliv příběh, jako by snad ruka osudu sama zasáhla, potkal je. A už s nimi zůstal. S tím zvláštním hezkým klukem a jeho matkou.
Po té nehodě měl pocit, že si na svůj předchozí život sotva vzpomíná. Znal své jméno a kolik mu je let, pamatoval si jejich dům a jméno jejich města. Vzpomínal na šaty, které měla jeho maminka naposledy na sobě, ty krásné květované, zalepené krví, která se jí třísnila z prořízlého břicha. Měl slíbené štěně a spoustu věcí zakázaných, na vše ostatní ale... zapomněl. Pokládali mu otázky, ale odpovědět nedokázal. Sama jeho duše se snažila veškeré obrazy a vzpomínky vypudit z těla. Zbylo mu jen několik chvil, drobné jak otisky prstů. Jako při zkoušení ve škole, kdy věděl, že se něco podobného s maminkou doma učil. Jakmile se na něj obrátila učitelčina tvář, z nacvičené básničky zbyl jen matný dotek. Nevěděl nic. O sobě, o své rodině, o svých prvních osmi letech života. Mamuša to nazvala následkem šoku, ale nemohla mít pravdu, žádný elektrický proud ho přece nezasáhl. Ještě ničemu nerozuměl.
V nocích měl noční můry, sotva si z nich ovšem něco pamatoval. Byly stejně zmatené a vzdálené jako jeho vzpomínky. Ozvěny skřípění dálnice a pachu krve a chuti kovu. Jednou v noci se probudil s doznívajícím pláčem a zjistil, že pod starými přikrývkami neleží sám. Objímala ho ruka jen o něco starší a konejšila ho tichá polská písnička, zpívaná velice falešně a nepřesvědčivě, přesto ho dokázala uklidnit.
Esmee se o něj velice brzy začal starat jako o dalšího člena rodiny. Měl o něj strach a obavy, vychovával ho, učil ho, chránil ho, snažil se jít mu příkladem, dávat mu to nejlepší. Klidně si urval i ze své porce, jen aby si byl jistý, že se Symeon dostatečně najedl, vysvlékl si vrstvu oblečení, aby mu bylo řádně teplo. Objímal ho stejně, jako se objímal s matkou, říkal mu stejné příběhy a zpíval stejné písničky. Měl ho rád a Symeon to cítil, pomáhalo mu to vyrovnat se se vším mnohem rychleji i lépe.
Jen o málo později si Symeon uvědomil, jaké měl štěstí, že se ho někdo téměř okamžitě ujal, a obzvlášť pak, že ze všech možností to byl zrovna Esmee. Možná si ho tehdy vzal k sobě proto, že se cítil osamělý. Jen se svou matkou a spoustou věcí, které ho chtěla naučit před tím, než nastane její čas, příliš mnoho moudrosti schované v její utrápené nemocné duši. Možná proto, že Esmee ji skutečně na slovo poslouchal, po večeři si k ní sedával a věnoval pozornost všem jejím slovům, ale sám se k řeči nikdy nedostal. To ona mu řekla, že mají povinnost Symeonovi pomoct, ona mu poprvé řekla, ať si k němu jde lehnout a zpívá mu. Avšak možná také proto, že v Symeonovi kus ztraceného štěněte byl a každé dítě si přeci touží jedno či dvě zatoulaná klubíčka odnést domů. Možná tedy kvůli tomu, že ho Esmee jednoduše chtěl. Chtěl se o něj postarat a to nejlépe, jak by mohl.

Esmee měl zažitých jen třináct let, o necelé tři roky více než Symeon. Mamuša byla stará a nemocná a sotva chodila, kromě drobných prací nebyla schopna vykonávat žádnou činnost. Musel to být Esmee, kdo pro svou rodinu obstarával obživu. Brzy po snídani se vždy vytratil - neřekl kam, ani co dělal. Občas se vrátil k poledni, aby jim donesl oběd, mnohdy se vracel pozdě k večeru. Vždy s sebou přinesl nějaké jídlo; někdy přitáhl plné krabice, v horších dnech jen to, co se mu vešlo do kapsy. Ve šťastných dnech přinesl oblečení a čokoládu, občas i knížku, aby Symeona naučil lépe číst i počítat. Vše dělal pečlivě a svědomitě, s naučenou přesností. Nepřirozeně pro takový věk. Nezbytně pro přežití.
Symeonovi chvíli trvalo zvyknout si na chod jejich malé domácnosti. Jakmile se však s nimi dokázal sžít, jakmile se jen alespoň trochu naučil žít s myšlenkou, že nežije v žádném ošklivém snu a že se vážně domů nikdy nevrátí - jelikož ten domov už jednoduše neměl - snažil se Esmeemu všelijak pomoct.
Symeon si nedokázal vybavit ten den, kdy vlastně čistou náhodou zjistil, že jedna z oněch menších prací, kterou Esmee po ránech vykonával, byla krádež. Pamatoval si ovšem, jak mu to tehdy změnilo celé morální hodnoty a překopalo svět. Předtím by si nevzal ani bonbon bez dovolení, tak byl od rodičů vychovaný, měl to v sobě zakořeněné. Náhle se musel naučit žít s pravým opakem, pochopit to, zapomenout i na to, co měl zakázané. Nakonec to byl ovšem on, kdo na Esmeeho naléhal, ať ho vezme s sebou. Měl o něj strach a nechtěl ho v tom nechávat samotného.
Většinou pak kradli odložené šperky, které prodávali dál. Občas chodili do divadelních šaten, a zatímco si šatnářka listovala časopisem, prohledávali kapsy drahých kožešin a kabátů. Jezdívali plným ranním vlakem, brali z tašek a kapes, vzali si vše, co byť na vteřinu nebo dvě leželo bez dozoru. Esmee říkal, že mu nevadí krást věci, které by nevyužil, jelikož věděl, že je později prodá. Nesáhl by ovšem po ničem za účelem si to nechat, ani po penězích, oblečení, dokonce ani po jídle. Říkal, že kradené věci mu připadají špinavé, jako kdyby zlo z toho špatného činu nosily v sobě. Symeon od něj tyto zvyky a názory převzal. Připadaly mu moudré, všechno co řekl. Od doby, co s ním žil, měl pocit, že by pro něj udělal cokoliv. Jeho hodnoty a názory pro něj znamenaly všechno, řídil se jimi a bral je jako svaté. Nebyl spokojený a věděl, že nic není v pořádku, ale dokud ho měl po svém boku, dokud se o něj Esmee staral, byl si jistý, že má vše, co potřebuje.

Po několika velice málo měsících Mamuša zemřela a Esmeemu se zatočil svět. Právě kvůli její nemoci skončili bez peněz, tudíž i bez lékařské pomoci, která by jí bývala mohla zachránit. Žili na ulici a Esmee musel nějak přijít k penězům, musel se o sebe i o starou ženu postarat. Matka by ho o to nikdy nežádala, nikdy by to po něm nechtěla, nikdy by mu nepřála takový život. Bylo to čistě Esmeeho rozhodnutí, stejně jako později bylo Symeonovo rozhodnutí mu se vším pomáhat. Když ztratili místo k bydlení a veškerou obživu, obzvlášť bouřlivě na tom trval. Ujišťoval ji, že nechce žít v dětském domově, ani v náhradní rodině, chtěl zůstat s ní, se svou matkou, chtěl se o ni jako správný muž postarat - tak jak to pro ně nikdy jeho otec neudělal. Cítil povinnost, ačkoliv mu tehdy bylo jen devět let, cítil lásku a věrnost a potřebu se o ni postarat. Miloval ji, celou její osobnost, její moudrost a příběhy, její objetí i polibky. Neopustil by ji. Avšak nyní ho opustila ona.
Esmee se Symeonem to zjistili ve stejnou chvíli; jednoho večera se vrátili a Mamuša byla pryč. Na místě stáli policisté a mluvili s dalším mužem bez domova, který její tělo našel. Ještě tu noc rozbili okno do sklepa nejbližší márnice, aby ji naposledy mohli vidět. Sáhli si na smrt a pak utekli pryč. Museli odejít, co nejdál, co nejrychleji. Bez svých věcí, bez matky. Zůstali sami dva, na celou jejich válku, pro celý jejich svět.

Esmeemu se tehdy blížilo čtrnáct, Symeonovi bylo jedenáct. Příliš mladí, příliš chudí. Zažili toho dostatečně, aby je nedůvěra v lepší zítřky hnala dál. Nic je už nemohlo porazit. Cesta pod nohama se jim neustále měnila. Neměli nic co ztratit, začali cestovat. Nejdříve po Polsku. Sem a tam, hledali místo k usídlení, hledali něco lepšího. Potkávali lidi, většinou děti jako oni či pomatené starce, kteří jim vyprávěli o zahraničí, pohádky a zjevné lži. Nedokázali ovšem nevěřit, potřebovali naději zoufaleji než sami sebe. Uběhlo další roční období, než se rozhodli, že hranice překročí.
Poslední dny trávili v křivém lese, kam Esmee již dlouhou dobu sliboval, že zajdou. Snad pro ten slib, možná si chtěl poslední vzpomínku na svou zemi držet hezkou. Bylo suché léto, tak tam po několik nocí zůstávali v keřích. Pro jistotu nerozdělávali oheň, jedli jen zbytky sladkostí a tvrdé trvanlivé pečivo. Esmee Symeonovi vnucoval dvě lehce otlučená, přesto stále dobrá jablka. Kvůli zvířatům schovávali zbytky v dece. V noci pak mezi sebe, schoulení hlavami k sobě usínali pod korunami stromů, obklopení vůni hlíny a přicházejícího podzimu. Většinou se drželi za ruce. Přes den pak Symeon skákal a lezl po zakřivených stromech, zatímco se Esmee do kmenů tvaru položených otazníků ukládal a mlčky seděl i několik hodin.
Symeon byl zavěšený hlavou vzhůru, nohy propletené do tenkého kmene. Podíval se na Esmeeho, jak tam zemí nahoře a s korunami stromů pod sebou zase seděl úplně potichu. Vnitřně ho to jistým způsobem dráždilo. Nedokázal se nudit, ale v tichosti žít neuměl.
Pomyslel si, jak moc je Esmee zvláštní. Pokud se ho nesnažil něco nového naučit, nebo pokud ho zrovna nenapomínal, mnohdy mluvil až na večer. Většinu dne zůstával ponořený ve svém nitru, beze slov, bez náznaku komunikace. Vypadal osamělý, když mlčel. Vlastně byl ještě dítě, ale Symeon ho jako dítě nikdy nepoznal. Vždy byl velice vyspělý, přísný, příliš tvrdý a kritický sám k sobě. Od prvního okamžiku dával bezděčně najevo, že si sám na svět vystačí. Musel dokázat a zvládnout všechno, zklamání a chyby nepřicházely v úvahu. A pak mlčel.
Symeon seskočil ze stromu, došel k věcem, které měli schované pod dekou. Esmee se po něm otočil, zvědavý, to on byl vždycky. Symeon si k němu následně přisedl a podal mu čokoládovou tyčinku s arašídy. Esmee ji vzal a chystal se ji mezi ně rozdělit, ale Symeon odmítl.
"Nemám chuť na sladké," zalhal tak otevřeně, až mu nahlas zakručel žaludek. Chtěl mu udělat radost, donutit ho trochu mluvit. Kdyby to tehdy uměl, chytil by ho i za ruku. Nestyděl se pouze v noci.
"Nebudu dneska jíst, sněz si to," řekl Esmee až po několika vteřinách. Díval se do prázdna. "Navíc bych potom měl ještě větší hlad. Ty si tam můžeš vzít ještě to jabko, kterés včera večer nesněd." Káravě.
Tyčinka již byla otevřená, a jelikož mu ji Esmee nakonec podal až k nosu, a především protože byla z čokolády a oříšků a taky tak voněla, ji Symeon snědl. Celou a sám, i s tím jablkem.
Cítil se provinile. Otřel se o Esmeeho loktem, nespustil z něho oči. Připadal mu krásný, takovým zvláštním a důvěrným způsobem. I přes všechny ty jeho tmavé pihy a vlasy, které se každém ročním obdobím zdály temnější. Měl dlouhý krk a nepochopitelně mu byl v určitých rysech podobný. Symeona fascinoval. Někdy v tu chvíli si uvědomil, že ho miluje a že by pro něj skutečně udělal cokoliv. Díval se na něj tak dlouho, dokud mu Esmee nakonec pohled nevrátil, pak oči sklonil.
"Dneska je středa. Myslím, že mě máš učit angličtinu," vyčítal bez špetky vážnosti. Slunce ho pálilo do zad. Skrze listí jim prosvítaly na zem stíny. Někde v dálce zaštěkal pes, následován dětským smíchem a hlasy rodičů. Něco, co oni neměli.
Tentokrát hlasitě zakručelo v břiše Esmeemu. Nedal na sobě nic znát. Přikývl. Dnes byla středa.
"Večer tu nebudu, musím ještě něco zařídit. Půjdu do města, prý se tam něco koná, nějaká slavnost... snad budu mít štěstí, přinesu peníze."
"Půjdu s tebou." Bez zaváhání.
"Ani omylem, musíš odpočívat. Zítra odcházíme. Seš ještě moc malej na to, abys mohl takhle cestovat potom, cos celou noc nespal. Nezajímá; zůstaneš tady a budeš hlídat naše věci, stejnak se brzo vrátím."
Symeon vystrčil bradu. Nehádal se, přesto se cítil trochu uražený. Nebyl přece malý, každým dnem rostl. Cítil to a bylo to na něm vidět. Byl si jistý, že by klidně dokázal nespat noci dvě, třebaže to nikdy nezkoušel.
Večer se snažil vydržet vzhůru, přesvědčený, že nepůjde spát, dokud se Esmee nevrátí. Chtěl ho přesvědčit o své nesmyslné pravdě, na jejíž význam si tou dobou už ani nevzpomínal. Nakonec usnul dřív, než sovy začaly houkat. V náruči svíral batoh se všemi jejich věcmi, přikryt listím a starou dekou, schovaný v keřích.
Kroky a praskání větví ho okamžitě probudily. Netušil, jak dlouho spal. Esmee se položil hned za jeho záda, blíž než měli ve zvyku. Syčel přitom bolestí, dvakrát popotáhl, a když ho dokonce i objal kolem hrudi, Symeon poznal, že něco není v pořádku. Nadzvedl se příliš rychle, až se Esmee polekaně stáhl.
"Co děláš?!" Sáhl si ublíženě na břicho, začal nadávat.
Symeon mu okamžitě mikinu vyhrnul. Stihl si všimnout naprosto všeho, než ho od sebe Esmee odstrčil. Zatočila se mu hlava. Bolest jako takovou snášel dobře, ale jakmile byl svědkem násilí na někom jiném, dělalo se mu nevolno. Obzvlášť pokud to zahrnovalo krev nebo modřiny.
"Co se stalo?" zeptal se slabě. Uvědomil si, že Esmee má na tvářích uschlé stopy slz.
Naklonil se k němu, razantně a bez smlouvání: "Nic. Jdi spát. Okamžitě!"
"Co se stalo?!" vyjekl hystericky. Něco blízko nich se leklo a uteklo křovisky pryč.
"Popral jsem se, nic ti neřeknu! A teď jdi spát!"
Symeon mručel, přicházela na něj puberta, chtěl vědět všechno, poslechnout neuměl. Esmee se k němu obrátil zády, už si k němu blízko nepřilehl. Symeona na hrudi stále pálilo jeho objetí. Chtěl se mazlit, sám by se k ničemu neodvážil. S emocemi mu navíc mávalo ono bezpráví a především tón, kterým ho Esmee osočil. Otočil se k němu i svými zády a na důkaz veškeré uraženosti si stáhl deku pro sebe.
 


Komentáře

Zobrazit vše (113)
Zobrazit starší komentáře

101 madgell3 | E-mail | Web | 13. února 2018 v 18:58 | Reagovat

Started untrodden snare predict
http://analplug.tobuy.in/?profile.amya
free erotic novels rihanna erotic erotic dance video prono xxx video erotic books online

102 glennaeu1 | E-mail | Web | 16. února 2018 v 19:36 | Reagovat

Pornographic pictures blog    
http://twerking.porndairy.in/?blog-jalynn
  amature sex on utube asian girl sluts old pe games kiss tha game goodbye rapidshare megaupload

103 Kevinacell | E-mail | Web | 21. února 2018 v 7:11 | Reagovat

А Вы хотите заработать Одним щелчком мышки до 9 млн. рублей С и без вложений? Это не иллюзия и не игра http://ny8.ru/543485529  

<a href=http://www.1541.ru>AminoBoosters и AminoPure - Настоящее Норвежское Чудо, каким был ранее ламинин, пока выпускался на норвежском YTE - Это проверенное годами и практикой  ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ - там, где Медицина бессильна. Дешевле Ламинина в 3-7 раз и сильнее по экстракту в 2 раза + Заработок СРАЗУ и без Обязательных покупок. Уходят болезни: Аритмия, Артрит, Астма, Атеросклероз, Рак груди, Кандидоз, Кардиомиопатия, холестерин, Депрессия, тревожность, Диабет, Фибромиалгии, Пищевая аллергия, алопеция, Изжога и гастроэзофагеальный рефлюкс, Геморрой, Герпес, Гипертония, Гипогликемия, Импотенция, эректильная дисфункция, Недержание, Почки, печень, простата, Псориаз, Стресс, Щитовидка, Фибромиома матки, Варикоз, Женское. СКАЙП evg7773</a>

104 guybh16 | E-mail | Web | 21. února 2018 v 21:45 | Reagovat

Porn from popular networks    
http://beach.sexblog.pw/?make the most of-breana
   erotic dolls sexy hot erotic stories free pornography site erotic saloon

105 doralz11 | E-mail | Web | 24. února 2018 v 15:36 | Reagovat

Hi new blog
http://arab.egypt.adultnet.in/?entry.ayana
meaning kerrey pangandaman drug manaar

106 Seregawip | E-mail | 26. února 2018 v 2:17 | Reagovat

привет. ты мне нужен как реферал тут:
https://golden-tea.me/?ref=263249

Суть одна- главное зарегистрируйся,

на бонусы посади 1 дерево бесплатно и заходи через месяц-другой,

выводи деньги на Киви или Яндекс.

Вложений не требуется.

Буду ждать
;)

Я раз в месяц с 1 аккаунта имею 600 рублей, потому что деревьев на 200 рублей посадила сначала

107 Smithe796 | E-mail | Web | 1. března 2018 v 1:57 | Reagovat

Thanks for this article. I'd also like to convey that it can always be hard if you find yourself in school and starting out to initiate a long history of credit. There are many college students who are only trying to live and have long or good credit history can often be a difficult thing to have. efbdbagbgkggegbc

108 REMONTBit | E-mail | Web | 7. března 2018 v 19:09 | Reagovat

News portal about Russia We n we publish all of them fresh and topical events Russia, analytics experts. All negative on earth happens with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Volunteers. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Auto news <a href=http://Remmont.Com>Illinois Business</a>

<IMG>http://remmont.com/wp-admin/images/1.gif alt=USA news border=10 height=90 width=240</IMG>

109 darlaie60 | E-mail | Web | 8. března 2018 v 7:35 | Reagovat

New kick ass photo blog
http://asslick.photo.erolove.in/?post-annalise
sexy cocktail dresses virtua girl topless download left hip aches and sharp pain in bottom of left foot free pussy eating clips elefante teniendo sexo mujer

110 louises16 | E-mail | Web | 10. března 2018 v 19:32 | Reagovat

Brazil shemales  
http://shemale.replyme.pw/?profile-beatriz
  freeshemale.cum shamale free she mail movie free video oorn xshemale

111 seanpaull | E-mail | Web | Pondělí v 22:10 | Reagovat

Hi, my name is Sean!

I`m a professional writer and I`m going to change your lifes onсe and for all
Writing has been my passion for a long time and now I can`t imagine my life without it.
Most of my poems were sold throughout  Canada, USA, China and even Russia. Also I`m working with services that help people to save their time.
People ask me "Mr, Sean Paul, I need your professional help" and I always accept the request, `cause I know, that only I can solve all their problems!

Professional Academic Writer - Sean Paul - http://www.cddarezzo.org/ - CDarezzo Corp

112 prooknann | E-mail | Web | Včera v 4:47 | Reagovat

http://prooknann.ru/Podokonniki-otkosy-alyuminiy.html - оборудование для производства стеклопакетов

113 ElenaGolunovaOfficial | E-mail | Web | Včera v 8:28 | Reagovat

Все желающие, заходите к нам на официальный сайт сайт https://golunova-elena.ru/ Елены Голуновой.

Добро пожаловать на официальный сайт Елены Голуновой.

Тут вы сможете задать любой волнующий Вас вопрос сильнейшему экстрасенсу 13 битвы экстрасенсов.
Официальный сайт Елены Голуновой

Здравствуйте! Меня зовут Елена Голунова, я приветствую Вас на своем официальном сайте! Здесь Вы найдете информацию обо мне и фотографии, а так же через мой сайт вы сможете задать мне вопрос пройдя тест.

Я урожанка Новосибирска и мне 43 года, экстросенсорикой я занимаюсь очень давно в основном черная магия меня интересует которая не менее эффективна чем белая магия.

У меня трое сыновей, Влад который Кадони 25-и лет, до него Виктор Голунов и средний сын Дмитрий которому 15 лет и он уже обладает способностями.

Наш сайт  https://golunova-elena.ru/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama