I. Symeon (1)

2. března 2012 v 21:47 | Velekněžka |  RUMS
1

Začínalo to polským podzimem. Ztracený chlapec, bez bot, pomočený a s krví na bradě. Kdyby počítal svůj věk na rukou, žádné prsty by mu nezbyly, ani by k tomu žádný nestrádal.
Dlaněmi si protíral oči, snažil se zbavit slz. Byla zima. Bahno, do kterého při každém kroku zabořil chodidla, mu připomínalo modelínu. Společně s tátou si s ní kdysi hrál. Včera? Míchali dohromady modrou a červenou a tvořili auta. Nedokázal si ovšem vybavit otcův smích, ani jeho obličej, a ani to nechtěl. Přišlo mu to příliš dávno.
Po tváři mu stékaly slzy, hlasitě vzlykal. Byla tma a on šel uprostřed mokrého lesa. Možná nesmyslně, ale naprosto pochopitelně pro osmileté dítě, měl největší strach ze strašidel a duchů a možná i úchylů, které viděl v televizi. Měl hlad, neměl boty, ani bundu, prokřehlý a zraněný, daleko od domova. A přesto pohledem vyděšeně sledoval stíny, polykal slzy a snažil se přitom nedýchat. Kousek od něj cosi rychle proběhlo křoviskem, vyjekl a rychle zavřel oči.
"Hej, hele, tak máš jméno?"
Daleká světla pouličních lamp skrytá za stromy, oheň v popelnicích a plamínky tančící po stěnách podchodu. Deka ho kousala za krkem, přesto ji svíral kolem sebe. Na jazyku cítil sladkou chuť koly, na rtech stále krev. Uvědomoval si matný pach moči, která mu schla na kalhotách. Krk ho pálil; měl pocit, že by nedokázal mluvit. Zřejmě se nachladil.
Ten, který otázku položil, si ho prohlížel. Cizí kluk; rozhodně starší, ale ne o moc, s mastnými vlasy a směšným oblečením. Čekal na odpověď, v modrých očích se mu odráželo světlo.
"Symeon," vyšlo mu z úst, ztracený v myšlenkách.


Kluk se také představil, společně s jeho matkou a pár přáteli, ale Symeon je nevnímal. Ptal se ho dál, co se mu stalo a jestli nepotřebuje pomoc.
Symeon krátce a nedostatečně pověděl o nehodě. Zeptal se, jestli by se nemohl znovu napít. Pomyslel si, že rodiče mu nikdy nedovolili pít kolu, ani jakékoliv sladké limonády takhle večer, a opět propukl v pláč. Z nosu mu vytekl hlen.
Kluk popošlápl a zamumlal cosi, aby Symeona ukonejšil. Na pařez vedle sebe odložil zakrvácený kapesník a sáhl po druhém, aby mu utřel nos.
"Tady máš nějaké oblečení."
Dopadlo mu na záda, boty slyšel klapnout vedle lůžka. Nos měl studený, ačkoliv tady vítr nefoukal. Bál se protáhnout, aby mu nějaká část těla nevyklouzla z deky ven. Mrznul. Tváře ho štípaly, řasy měl zalepené od slz, nos docela plný. Hlučně popotáhl, načež mu na hlavě přistálo něco dalšího. Hadrový kapesník.
"Celou noc brečel ze spaní, chudáček..."
"Mamušá," zasyčel kluk potichu.
Symeon se vysmrkal. Předstíral, že je neslyší. Jakmile se mu trochu uvolnil nos, byl sto cítit jemnou nasládlou vůni vajec. Jíst ale nechtěl a žaludek měl stažený. Posadil se, pohled sklopený do klína. Začal na sebe navlékat darované svršky, které byly velké, obnošené a teplé. Věděl, že si od cizinců nesmí nic brát, ale také si začínal nejasně uvědomovat, že nyní nikoho bližšího už nemá.
Ten kluk se na něj opět díval. Byl hezký a měl špínu na nose. V malém kastrůlku vařil on, ne jeho matka - Mamuša, jak ji zde nazývali všichni. Symeon si nepamatoval jeho jméno, ani nikoho dalšího. Nevěděl nic a to málo, co si pamatoval, si přál zapomenout.
Kluk se ho zeptal, jestli vůbec bude jíst. Symeon neodpověděl, přesto jakmile před něj položil misku s jídlem, menší část vajec snědl. Měli zvláštní chuť, nikdy nic podobného nejedl, nedokázal to ovšem ocenit. Když se trochu najedl, misku odložil s mumlajícími slovy díků. Necítil se dobře.
Kluk se na něj podíval, stále překvapeně a s příliš mnoha otázkami, ale tentokrát mlčel. Pohodil hlavou, lehký tik. Olizoval si horní ret. Dokonce i teď když Symeon dojedl, byla jeho porce patrně menší. Natáhl se pro jeho misku a bez ostychů ji dojedl.
Symeonovi hlavou probleskl obrázek matčina krvavého úsměvu, který jí prořízl tvář v půli. Vůně sladkých vajec, která dříve byla téměř opojná, se mu omotala kolem žaludku. A silně zatáhla.
Symeon se pozvracel.

2

Věděl, že nemá kam jít, rodiče ztratil a vzdálené příbuzné z Čech vlastně ještě nepoznal. Když se to všechno stalo, právě za nimi jeli. Symeon se těšil. Pak do nich narazil ten náklaďák plný automobilových součástek a plechů. Roztříštilo jim to skla, předek auta, maminku i tatínka. Znetvořilo to Symeonovu budoucnost a veškeré sny, které ho v ní kdy měly potkat. Zbyly jen noční můry. Začal utíkat, hodně daleko, hlavu plnou temna, pomočený strachy, s vyraženým dechem, vypadlým předním zubem. Byl mléčný, ale krve způsobil stejně. Až nezvykle brzo, tak neuvěřitelně pro jakýkoliv příběh, jako by snad ruka osudu sama zasáhla, potkal je. A už s nimi zůstal. S tím zvláštním hezkým klukem a jeho matkou.
Po té nehodě měl pocit, že si na svůj předchozí život sotva vzpomíná. Znal své jméno a kolik mu je let, pamatoval si jejich dům a jméno jejich města. Vzpomínal na šaty, které měla jeho maminka naposledy na sobě, ty krásné květované, zalepené krví, která se jí třísnila z prořízlého břicha. Měl slíbené štěně a spoustu věcí zakázaných, na vše ostatní ale... zapomněl. Pokládali mu otázky, ale odpovědět nedokázal. Sama jeho duše se snažila veškeré obrazy a vzpomínky vypudit z těla. Zbylo mu jen několik chvil, drobné jak otisky prstů. Jako při zkoušení ve škole, kdy věděl, že se něco podobného s maminkou doma učil. Jakmile se na něj obrátila učitelčina tvář, z nacvičené básničky zbyl jen matný dotek. Nevěděl nic. O sobě, o své rodině, o svých prvních osmi letech života. Mamuša to nazvala následkem šoku, ale nemohla mít pravdu, žádný elektrický proud ho přece nezasáhl. Ještě ničemu nerozuměl.
V nocích měl noční můry, sotva si z nich ovšem něco pamatoval. Byly stejně zmatené a vzdálené jako jeho vzpomínky. Ozvěny skřípění dálnice a pachu krve a chuti kovu. Jednou v noci se probudil s doznívajícím pláčem a zjistil, že pod starými přikrývkami neleží sám. Objímala ho ruka jen o něco starší a konejšila ho tichá polská písnička, zpívaná velice falešně a nepřesvědčivě, přesto ho dokázala uklidnit.
Esmee se o něj velice brzy začal starat jako o dalšího člena rodiny. Měl o něj strach a obavy, vychovával ho, učil ho, chránil ho, snažil se jít mu příkladem, dávat mu to nejlepší. Klidně si urval i ze své porce, jen aby si byl jistý, že se Symeon dostatečně najedl, vysvlékl si vrstvu oblečení, aby mu bylo řádně teplo. Objímal ho stejně, jako se objímal s matkou, říkal mu stejné příběhy a zpíval stejné písničky. Měl ho rád a Symeon to cítil, pomáhalo mu to vyrovnat se se vším mnohem rychleji i lépe.
Jen o málo později si Symeon uvědomil, jaké měl štěstí, že se ho někdo téměř okamžitě ujal, a obzvlášť pak, že ze všech možností to byl zrovna Esmee. Možná si ho tehdy vzal k sobě proto, že se cítil osamělý. Jen se svou matkou a spoustou věcí, které ho chtěla naučit před tím, než nastane její čas, příliš mnoho moudrosti schované v její utrápené nemocné duši. Možná proto, že Esmee ji skutečně na slovo poslouchal, po večeři si k ní sedával a věnoval pozornost všem jejím slovům, ale sám se k řeči nikdy nedostal. To ona mu řekla, že mají povinnost Symeonovi pomoct, ona mu poprvé řekla, ať si k němu jde lehnout a zpívá mu. Avšak možná také proto, že v Symeonovi kus ztraceného štěněte byl a každé dítě si přeci touží jedno či dvě zatoulaná klubíčka odnést domů. Možná tedy kvůli tomu, že ho Esmee jednoduše chtěl. Chtěl se o něj postarat a to nejlépe, jak by mohl.

Esmee měl zažitých jen třináct let, o necelé tři roky více než Symeon. Mamuša byla stará a nemocná a sotva chodila, kromě drobných prací nebyla schopna vykonávat žádnou činnost. Musel to být Esmee, kdo pro svou rodinu obstarával obživu. Brzy po snídani se vždy vytratil - neřekl kam, ani co dělal. Občas se vrátil k poledni, aby jim donesl oběd, mnohdy se vracel pozdě k večeru. Vždy s sebou přinesl nějaké jídlo; někdy přitáhl plné krabice, v horších dnech jen to, co se mu vešlo do kapsy. Ve šťastných dnech přinesl oblečení a čokoládu, občas i knížku, aby Symeona naučil lépe číst i počítat. Vše dělal pečlivě a svědomitě, s naučenou přesností. Nepřirozeně pro takový věk. Nezbytně pro přežití.
Symeonovi chvíli trvalo zvyknout si na chod jejich malé domácnosti. Jakmile se však s nimi dokázal sžít, jakmile se jen alespoň trochu naučil žít s myšlenkou, že nežije v žádném ošklivém snu a že se vážně domů nikdy nevrátí - jelikož ten domov už jednoduše neměl - snažil se Esmeemu všelijak pomoct.
Symeon si nedokázal vybavit ten den, kdy vlastně čistou náhodou zjistil, že jedna z oněch menších prací, kterou Esmee po ránech vykonával, byla krádež. Pamatoval si ovšem, jak mu to tehdy změnilo celé morální hodnoty a překopalo svět. Předtím by si nevzal ani bonbon bez dovolení, tak byl od rodičů vychovaný, měl to v sobě zakořeněné. Náhle se musel naučit žít s pravým opakem, pochopit to, zapomenout i na to, co měl zakázané. Nakonec to byl ovšem on, kdo na Esmeeho naléhal, ať ho vezme s sebou. Měl o něj strach a nechtěl ho v tom nechávat samotného.
Většinou pak kradli odložené šperky, které prodávali dál. Občas chodili do divadelních šaten, a zatímco si šatnářka listovala časopisem, prohledávali kapsy drahých kožešin a kabátů. Jezdívali plným ranním vlakem, brali z tašek a kapes, vzali si vše, co byť na vteřinu nebo dvě leželo bez dozoru. Esmee říkal, že mu nevadí krást věci, které by nevyužil, jelikož věděl, že je později prodá. Nesáhl by ovšem po ničem za účelem si to nechat, ani po penězích, oblečení, dokonce ani po jídle. Říkal, že kradené věci mu připadají špinavé, jako kdyby zlo z toho špatného činu nosily v sobě. Symeon od něj tyto zvyky a názory převzal. Připadaly mu moudré, všechno co řekl. Od doby, co s ním žil, měl pocit, že by pro něj udělal cokoliv. Jeho hodnoty a názory pro něj znamenaly všechno, řídil se jimi a bral je jako svaté. Nebyl spokojený a věděl, že nic není v pořádku, ale dokud ho měl po svém boku, dokud se o něj Esmee staral, byl si jistý, že má vše, co potřebuje.

Po několika velice málo měsících Mamuša zemřela a Esmeemu se zatočil svět. Právě kvůli její nemoci skončili bez peněz, tudíž i bez lékařské pomoci, která by jí bývala mohla zachránit. Žili na ulici a Esmee musel nějak přijít k penězům, musel se o sebe i o starou ženu postarat. Matka by ho o to nikdy nežádala, nikdy by to po něm nechtěla, nikdy by mu nepřála takový život. Bylo to čistě Esmeeho rozhodnutí, stejně jako později bylo Symeonovo rozhodnutí mu se vším pomáhat. Když ztratili místo k bydlení a veškerou obživu, obzvlášť bouřlivě na tom trval. Ujišťoval ji, že nechce žít v dětském domově, ani v náhradní rodině, chtěl zůstat s ní, se svou matkou, chtěl se o ni jako správný muž postarat - tak jak to pro ně nikdy jeho otec neudělal. Cítil povinnost, ačkoliv mu tehdy bylo jen devět let, cítil lásku a věrnost a potřebu se o ni postarat. Miloval ji, celou její osobnost, její moudrost a příběhy, její objetí i polibky. Neopustil by ji. Avšak nyní ho opustila ona.
Esmee se Symeonem to zjistili ve stejnou chvíli; jednoho večera se vrátili a Mamuša byla pryč. Na místě stáli policisté a mluvili s dalším mužem bez domova, který její tělo našel. Ještě tu noc rozbili okno do sklepa nejbližší márnice, aby ji naposledy mohli vidět. Sáhli si na smrt a pak utekli pryč. Museli odejít, co nejdál, co nejrychleji. Bez svých věcí, bez matky. Zůstali sami dva, na celou jejich válku, pro celý jejich svět.

Esmeemu se tehdy blížilo čtrnáct, Symeonovi bylo jedenáct. Příliš mladí, příliš chudí. Zažili toho dostatečně, aby je nedůvěra v lepší zítřky hnala dál. Nic je už nemohlo porazit. Cesta pod nohama se jim neustále měnila. Neměli nic co ztratit, začali cestovat. Nejdříve po Polsku. Sem a tam, hledali místo k usídlení, hledali něco lepšího. Potkávali lidi, většinou děti jako oni či pomatené starce, kteří jim vyprávěli o zahraničí, pohádky a zjevné lži. Nedokázali ovšem nevěřit, potřebovali naději zoufaleji než sami sebe. Uběhlo další roční období, než se rozhodli, že hranice překročí.
Poslední dny trávili v křivém lese, kam Esmee již dlouhou dobu sliboval, že zajdou. Snad pro ten slib, možná si chtěl poslední vzpomínku na svou zemi držet hezkou. Bylo suché léto, tak tam po několik nocí zůstávali v keřích. Pro jistotu nerozdělávali oheň, jedli jen zbytky sladkostí a tvrdé trvanlivé pečivo. Esmee Symeonovi vnucoval dvě lehce otlučená, přesto stále dobrá jablka. Kvůli zvířatům schovávali zbytky v dece. V noci pak mezi sebe, schoulení hlavami k sobě usínali pod korunami stromů, obklopení vůni hlíny a přicházejícího podzimu. Většinou se drželi za ruce. Přes den pak Symeon skákal a lezl po zakřivených stromech, zatímco se Esmee do kmenů tvaru položených otazníků ukládal a mlčky seděl i několik hodin.
Symeon byl zavěšený hlavou vzhůru, nohy propletené do tenkého kmene. Podíval se na Esmeeho, jak tam zemí nahoře a s korunami stromů pod sebou zase seděl úplně potichu. Vnitřně ho to jistým způsobem dráždilo. Nedokázal se nudit, ale v tichosti žít neuměl.
Pomyslel si, jak moc je Esmee zvláštní. Pokud se ho nesnažil něco nového naučit, nebo pokud ho zrovna nenapomínal, mnohdy mluvil až na večer. Většinu dne zůstával ponořený ve svém nitru, beze slov, bez náznaku komunikace. Vypadal osamělý, když mlčel. Vlastně byl ještě dítě, ale Symeon ho jako dítě nikdy nepoznal. Vždy byl velice vyspělý, přísný, příliš tvrdý a kritický sám k sobě. Od prvního okamžiku dával bezděčně najevo, že si sám na svět vystačí. Musel dokázat a zvládnout všechno, zklamání a chyby nepřicházely v úvahu. A pak mlčel.
Symeon seskočil ze stromu, došel k věcem, které měli schované pod dekou. Esmee se po něm otočil, zvědavý, to on byl vždycky. Symeon si k němu následně přisedl a podal mu čokoládovou tyčinku s arašídy. Esmee ji vzal a chystal se ji mezi ně rozdělit, ale Symeon odmítl.
"Nemám chuť na sladké," zalhal tak otevřeně, až mu nahlas zakručel žaludek. Chtěl mu udělat radost, donutit ho trochu mluvit. Kdyby to tehdy uměl, chytil by ho i za ruku. Nestyděl se pouze v noci.
"Nebudu dneska jíst, sněz si to," řekl Esmee až po několika vteřinách. Díval se do prázdna. "Navíc bych potom měl ještě větší hlad. Ty si tam můžeš vzít ještě to jabko, kterés včera večer nesněd." Káravě.
Tyčinka již byla otevřená, a jelikož mu ji Esmee nakonec podal až k nosu, a především protože byla z čokolády a oříšků a taky tak voněla, ji Symeon snědl. Celou a sám, i s tím jablkem.
Cítil se provinile. Otřel se o Esmeeho loktem, nespustil z něho oči. Připadal mu krásný, takovým zvláštním a důvěrným způsobem. I přes všechny ty jeho tmavé pihy a vlasy, které se každém ročním obdobím zdály temnější. Měl dlouhý krk a nepochopitelně mu byl v určitých rysech podobný. Symeona fascinoval. Někdy v tu chvíli si uvědomil, že ho miluje a že by pro něj skutečně udělal cokoliv. Díval se na něj tak dlouho, dokud mu Esmee nakonec pohled nevrátil, pak oči sklonil.
"Dneska je středa. Myslím, že mě máš učit angličtinu," vyčítal bez špetky vážnosti. Slunce ho pálilo do zad. Skrze listí jim prosvítaly na zem stíny. Někde v dálce zaštěkal pes, následován dětským smíchem a hlasy rodičů. Něco, co oni neměli.
Tentokrát hlasitě zakručelo v břiše Esmeemu. Nedal na sobě nic znát. Přikývl. Dnes byla středa.
"Večer tu nebudu, musím ještě něco zařídit. Půjdu do města, prý se tam něco koná, nějaká slavnost... snad budu mít štěstí, přinesu peníze."
"Půjdu s tebou." Bez zaváhání.
"Ani omylem, musíš odpočívat. Zítra odcházíme. Seš ještě moc malej na to, abys mohl takhle cestovat potom, cos celou noc nespal. Nezajímá; zůstaneš tady a budeš hlídat naše věci, stejnak se brzo vrátím."
Symeon vystrčil bradu. Nehádal se, přesto se cítil trochu uražený. Nebyl přece malý, každým dnem rostl. Cítil to a bylo to na něm vidět. Byl si jistý, že by klidně dokázal nespat noci dvě, třebaže to nikdy nezkoušel.
Večer se snažil vydržet vzhůru, přesvědčený, že nepůjde spát, dokud se Esmee nevrátí. Chtěl ho přesvědčit o své nesmyslné pravdě, na jejíž význam si tou dobou už ani nevzpomínal. Nakonec usnul dřív, než sovy začaly houkat. V náruči svíral batoh se všemi jejich věcmi, přikryt listím a starou dekou, schovaný v keřích.
Kroky a praskání větví ho okamžitě probudily. Netušil, jak dlouho spal. Esmee se položil hned za jeho záda, blíž než měli ve zvyku. Syčel přitom bolestí, dvakrát popotáhl, a když ho dokonce i objal kolem hrudi, Symeon poznal, že něco není v pořádku. Nadzvedl se příliš rychle, až se Esmee polekaně stáhl.
"Co děláš?!" Sáhl si ublíženě na břicho, začal nadávat.
Symeon mu okamžitě mikinu vyhrnul. Stihl si všimnout naprosto všeho, než ho od sebe Esmee odstrčil. Zatočila se mu hlava. Bolest jako takovou snášel dobře, ale jakmile byl svědkem násilí na někom jiném, dělalo se mu nevolno. Obzvlášť pokud to zahrnovalo krev nebo modřiny.
"Co se stalo?" zeptal se slabě. Uvědomil si, že Esmee má na tvářích uschlé stopy slz.
Naklonil se k němu, razantně a bez smlouvání: "Nic. Jdi spát. Okamžitě!"
"Co se stalo?!" vyjekl hystericky. Něco blízko nich se leklo a uteklo křovisky pryč.
"Popral jsem se, nic ti neřeknu! A teď jdi spát!"
Symeon mručel, přicházela na něj puberta, chtěl vědět všechno, poslechnout neuměl. Esmee se k němu obrátil zády, už si k němu blízko nepřilehl. Symeona na hrudi stále pálilo jeho objetí. Chtěl se mazlit, sám by se k ničemu neodvážil. S emocemi mu navíc mávalo ono bezpráví a především tón, kterým ho Esmee osočil. Otočil se k němu i svými zády a na důkaz veškeré uraženosti si stáhl deku pro sebe.
 


Komentáře

1 Zuzana | 3. března 2012 v 18:45 | Reagovat

Ja som tak veľmi rada, že si po tak dlhom čase pridala kapitolu Rums...
Je to desivo nádherný príbeh, už od prvých riadkov som v ňom ponorená. Úplne som cítila vôňu lístia a chlad. Je to dokonalé. Na toto sa oplatilo čakať. Ďakujem a veľmi budem čakať na pokračovanie.

2 Zuzana | 3. března 2012 v 18:47 | Reagovat

[1]:a ešte... keď si Ťa chcem pridať do FFdenníka, mám tam uviesť ako autora Mysty15, alebo Velekněžku?

3 SV. | 3. března 2012 v 21:00 | Reagovat

Já tě také po dlouhé době ráda vidím, a jsem ráda, že jsi čekala a že čteš. Vážně moc. :) Mysty rozhodně ne, to už ani nevím, kdo to byl. Spíš jako tu Velekněžku. :)

4 Zuzana | 3. března 2012 v 22:47 | Reagovat

[3]:dobre tak teda tak :) Prípadne môžeš opraviť obsah, pretože tu žiadny nemáš, tak som vybrala len dva kúsky z prvej kapitoly. A ďakujéééém za toto pokračovanie. Prepáč,že sa tu rozpisujem ale hrozitánsky sa teším :)

5 SV. | 3. března 2012 v 23:13 | Reagovat

Nějaký ten obsah mám zastrčený v menu. :)

6 Z. | 4. března 2012 v 0:01 | Reagovat

[5]:jasne, už vidím :D opravila som to.

7 The Daily Slash | E-mail | Web | 4. března 2012 v 16:10 | Reagovat

Prosím, napiš nám na náš do redakce na náš email: daily-slash@seznam.cz
Děkuji Mandragora

8 Nyce-oH | 15. dubna 2012 v 12:50 | Reagovat

Je to hodně impresivní příběh, jsem ráda, že jsem ho začala číst. Stáhl mě do sebe a já mám, aspoň o čem chvilku přemýšlet.

9 SergiooZ | E-mail | 16. ledna 2017 v 21:53 | Reagovat

I found this page on 15th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it's not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Just search for:  pandatsor's tools

10 Billyskigh | E-mail | Web | 3. března 2017 v 19:31 | Reagovat

wh0cd713564 <a href=http://cialiscost2017.com/>cialis cost</a>

11 Billyskigh | E-mail | Web | 15. března 2017 v 5:17 | Reagovat

wh0cd713564 <a href=http://buyviagra2017.com/>viagra online</a>

12 Smithc119 | E-mail | Web | 3. května 2017 v 16:46 | Reagovat

Hello. excellent job. I did not expect this. This is a great story. Thanks! dcbkededefgcbgec

13 Pharmb393 | E-mail | Web | 4. května 2017 v 6:20 | Reagovat

Hello!<a href="http://via3indian.com/#1.html">viagra india</a>

14 Pharme451 | E-mail | Web | 4. května 2017 v 6:22 | Reagovat

Hello! viagra india http://via3indian.com/#4.html

15 DrewSpoli | E-mail | Web | 19. května 2017 v 11:14 | Reagovat

purchase cialis uk

      <a href=http://buycialisizronline.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://buycialisizronline.com/">cheap cialis</a>

    cialis sur ordonnance pas che

16 AndreySpoli | E-mail | Web | 19. května 2017 v 12:32 | Reagovat

whole sale generic cialis

http://buycialisvjonline.com/ - cheap cialis

<a href="http://buycialisvjonline.com/">generic cialis</a>

costo cialis svizzera

17 MoisesSpoli | E-mail | Web | 23. května 2017 v 13:42 | Reagovat

viagra generico panvel

      http://buyviagracvz.com/ - viagra

    <a href="http://buyviagracvz.com/">viagra</a>

    buy viagra uk forum

18 SethSpoli | E-mail | Web | 23. května 2017 v 19:24 | Reagovat

cialis lilly beipackzettel

      <a href=http://cialisbuyvbz.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://cialisbuyvbz.com/">buy cialis</a>

    real cialis online forum

19 cialis | E-mail | Web | 28. května 2017 v 12:44 | Reagovat
20 online_viagra | E-mail | Web | 15. června 2017 v 23:06 | Reagovat
21 RefolSpoli | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 17:41 | Reagovat

where to buy viagra in london

      http://buycheapviagralk.com/ - viagra

    <a href="http://buycheapviagralk.com/"> cheap viagra online</a>

    generic to viagra

22 YuliaSpoli | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 15:48 | Reagovat

la compra cialis en alemania

      http://canadiangcialisonline.com/ - cialis canada

    <a href="http://canadiangcialisonline.com/">online cialis</a>

    enter site online cialis sales

23 Smithe989 | E-mail | Web | 20. srpna 2017 v 19:49 | Reagovat

This kind of game gives a real experience of fafbddgaaeddfkeg

24 ValyaSpoli | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 12:01 | Reagovat

cialis 20 mg origin

      http://buycialisonlineji.com/ - generic cialis

    <a href="http://buycialisonlineji.com/">canadian cialis</a>

    cialis 5mg kaufen uber apo

25 SoloSpoli | E-mail | Web | 27. srpna 2017 v 0:00 | Reagovat

where to borrow unsecured loan

      http://soloadvance.com/ -  payday express

    <a href="http://soloadvance.com/"> personal loans</a>

    payday loans en espa+-ol

26 jackzf69 | E-mail | Web | 2. září 2017 v 20:49 | Reagovat

Coarse shemales  
http://shemaledating.sexblog.pw/?page.paris
  shemal free movies trannysex shemaled sex video shemal shaemle video

27 IsmaelNem | E-mail | Web | 5. září 2017 v 1:37 | Reagovat

Новая информация об автомобилях <a href=http://autoisauto.ru/>autoisauto.ru</a>

28 Josephglype | E-mail | Web | 5. září 2017 v 2:57 | Reagovat

Женский журнал здесь <a href=http://laform.ru/>laform.ru</a>

29 Stuarzdup | E-mail | 11. září 2017 v 2:43 | Reagovat

viagra generic 20 mg i forgot my password
http://100mg.viagra-withoutadoctor.net - viagra without a doctor prescription usa
  long term effects of viagra
<a href="http://100mg.viagra-withoutadoctor.net">viagra without a doctor prescription
</a> - viagra 20 mg 4 tablet display posts from previous
viagra buy find all posts by

30 SteveBleag | E-mail | 15. září 2017 v 16:46 | Reagovat

Find out what you need to improve in yourself to become more effective!

31 MagdaDEUtery | E-mail | Web | 16. září 2017 v 2:27 | Reagovat

In the three months, kids could simply think of them, nothing met them more comprehensible, as well as within our moment it truly is not easy to be able to envisage a youngster without them. The conversation will certainly concentrate on radio-controlled toys. Originally, plan and processes with small handle became designed with regard to product now dangerous or perhaps inaccessible area for folks. Later, getting turned on the day-to-day stage, they were transformed in to captivating doll for kids. The a number of varieties as well as forms of constructions often puzzles parent or guardian, although daughters remain sound versed from the features of your model.
<a href=http://912.wltoys.co.pl>Jaka zabawka dla chlopca</a>

32 ClaudeAtola | E-mail | Web | 23. září 2017 v 13:14 | Reagovat

Последние новости строительства здесь <a href=http://distroy.ru/>distroy.ru</a>

33 chasityry16 | E-mail | Web | 24. září 2017 v 12:57 | Reagovat

Late-model project
http://arab.sexy.girls.twiclub.in/?post-yuliana
baby's mapping l7olm columbia articles

34 Sandralig | E-mail | Web | 24. září 2017 v 12:57 | Reagovat

Лицензионный магазин цифровых товаров http://coolkey.ru можно приобрести по оптимальной цене ключи к Steam,Minecraft,Uplay,Origin играм, а так же уже готовые аккаунты!

35 Evgennub | E-mail | Web | 26. září 2017 v 9:16 | Reagovat

<a href=https://www.youtube.com/watch?v=dnxmoWu8tEY>Видео. Важно! Ламинин спасает там, где медицина Бессильна. Лекарства убивают</a>
<a href=http://www.1541.ru/>Сайт. Как Ламинин спасает при: Онкология, Карцинома, сердце, инфаркт, инсульт, наркомания, курение, Омоложение, мозг, нервы, мужское, щитовидка, грыжа, аутизм, Суставы, Беременность, опухоли, аденома, Гангрена, Аритмия, Язва, Миома, цирроз Печени,Церебральный паралич, Гепатоз, Сосуды, Женское, Сон, Радикулит, Лимфома</a>
<a href=http://www.1541.ru/>Сайт. Как Ламинин спасает при: Пигментация, почки, Гепатиты, Ноги, Геморрой, Лишай, Пиелонефрит, Химиотерапия, Синдром Дауна, Экзема, Панкреонекроз, Вены, Витилиго, Болезнь Альцгеймера, Отит, Энурез, Гайморит, Фибромиома, Болезнь Кароли, гипоксия, Панкреатит, артрит, Депрессия</a>
<a href=http://www.1541.ru/>Заработок от $ 200 в месяц дома в MLM Laminine LPGN. Цена ламинина $ 15-24-28</a>
<a href=http://mylifepharm.com/svettik777/joinnow>Скайп evg7773 Russian. Buy lamininе LPGN $ 15-24-25-28 in USA, Canada. Work at home</a>
<a href=http://www.1541.ru/cms/skidka-200-usd.php>Ламинин купить в Москве и в России в любом городе по цене 24-25 usd</a>
<a href=http://www.1541.ru/>Цена в Украине 840 гривен и ниже.Работа - только продажи от 200 usd  в месяц</a>
<a href=http://www.getyourboomback.com/#_l_2mt>Get Your Boom! Самые популярные продукты AminoBoosters и AminoPure + Get Your Boom! Back with a healthy response to cortisol, inflammation and the ongoing toxin attacks you face every day. The unique anti-aging formula designed to help protect your mitochondria and telomeres, because you deserve more energy every day.
Genuine, pure YTE® from the pristine forests of Norway carefully blended with premium ingredients in our exclusive AminoBoosters and AminoPure+ synergistic formulas. Each pure ingredient is at the right dose as per clinical trials.
Here at Get Your Boom! Back, we include a full 120 capsule supply in every bottle - the full dose to last a complete month.
AminoBoosters and AminoPure+ are hands down the best priced and most effective amino acid supplements containing pure Norwegian YTE® in our proprietary formulas, exclusively developed with the original owner of the patented YTE® formula.</a>

36 Jamesicoft | E-mail | Web | 27. září 2017 v 12:49 | Reagovat

Последние модные стрижки здесь <a href=http://chyolka.ru/>chyolka.ru</a>

37 Agustingop | E-mail | Web | 27. září 2017 v 22:28 | Reagovat

gel memory foam mattress toppers on sale independent mattress reviews 2017 <a href=http://topmattressreviews.org/>top ten mattress brand reviews 2016</a> standard twin mattress size inches
size of a queen mattress in inches best reviewed mattresses 2015 <a href=http://innovasaber.com/>top rated mattress for 2017</a> savoy mattress firmness rating
mattresses online shopping rv mattress toppers for sale <a href=http://bestmattressreviewsandratings.com/>mattress sizes chart cm</a> 2017 consumer reviews best mattresses

measurements full size mattress top rated mattresses for 2015 and 2016 <a href="http://topmattressreviews.org/">costco memory foam mattress topper full</a> king size mattress size in inches
mattresses reviews 2017 for large people best mattresses to buy 2016 <a href="http://innovasaber.com/">beautyrest black mattress reviews 2016</a> top 5 hybrid mattress 2017
top rated crib mattress 2015 safest crib mattress 2016 <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/">serta smart react mattress reviews 2016</a> best mattresses 2015 for back pain

38 seo продвижение молодого сайта | E-mail | Web | 28. září 2017 v 23:43 | Reagovat

Привет! Мечтаете о продвижение сайта? Хочу порекомендовать Вам идеальную услугу продвижения ссылками-донорами. На сегодня есть статейный и профильный тарифы. Всем давно известно, раскрутка сайта ссылками, ныне самый актуальный способ продвижения.

Будем продвигать ваш сайт по нужным вам ключевым запросам. Если Вас заинтересовало данное предложение, будьте добры, отпишите на вот эту почту: proxrum*@*mail.ru (звездочки убрать).

http://prodvizheniya.net/ - продвижение сайта екатеринбург недорого

Успехов!

39 JeffreyAmipt | E-mail | Web | 30. září 2017 v 20:59 | Reagovat

รับต่อประกันรถยนต์ พรบ.ประกันชั้น1-5(2+3+) ออนไลน์ 24 ชั่วโมง
รับต่อพ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท ในราคาต้นทุน ต่อง่ายต่อไวใช้มือถือในการส่งเอกสารหาเราได้ เราจัดส่งเอกสารถึงบ้านของท่านเลย สะดวกและปลอดภัย
อยากขายประกันรถยนต์ ต้องทำยังไงบ้างค่ะ
<a href=https://insure.724.co.th/compulsory/u/AM00063001><u><b>รถกระบะ ปี2017</b></u></a> ‎
13 มิ.ย. 2556 - อยากหารายได้เสริมค่ะ จึงอยากขายประกันรถยนต์ ประกันชีวิต ประกันออมทรัพย์ ประกันสุขภาพทั้งหลายแหล่ ต้องทำยังไง สมัครทางไหน ต้องมีความรู้อะไรบ้างค่ะ
รับทำประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท,,ทุกบริษัท - หน้าหลัก | Facebook
https://th-th.facebook.com/prakuntook › สถานที่ › กรุงเทพมหานคร › นายหน้าประกันภัย
รับทำประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท,,ทุกบริษัท, กรุงเทพมหานคร. ถูกใจ 231 คน. รถยนต์ เครื่องบิน และเรื่อต่อประกันรถยนต์กับไดเร็คเอเชีย ง่ายนิดเดียว!
<a href=https://insure.724.co.th/compulsory/u/AM00063001><u><b>toyota ตัวใหม่ chr</b></u></a> ‎
เพียงแค่ 3 ขั้นตอนเท่านั้น เรามีประกันรถยนต์ครบทุกประเภท ประกันชั้น 1, ประกันชั้น 2 และ 2+, ประกันชั้น 3 และ 3+ ต่อประกันกับเราวันนี้ การันตีราคาดีที่สุด!  มีให้เลือกตั้งแต่ 2,000 บาท, 3,000 บาท, 5,000 บาท และ 7,000 บาท หรือไม่เลือกรับเลยก็ได้
ประกันภัยรถยนต์ | ประกันชั้น 1, 2+, 3+ เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฟรี!
ประกันภัยรถยนต์ 1, 2+, 3+, ชั้น 3 | ซื้อประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก เช็คเบี้ย ฟรี! ปลอดภัย  เสียงตอบรับจากลูกค้า.  มีรถให้ใช้ระหว่างซ่อมด้วย แจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อประกันได้เวลาต่อ​.
รับทำประกันภัย รถยนต์ รถกระบะ รับส่วนลดเพียบ เช่น วิริยะ, อลิอันซ์ ซีพี
<a href=https://insure.724.co.th/compulsory/u/AM00063001><u><b>honda ภาษาจีน</b></u></a> ‎
PrevNext. 1234. Srikrung โปรโมชั่น. ดูทั้งหมด. บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน). 18/05/2017. วิธีการคำนวณทุนประกันภัย. 17/10/2014. ข่าวสารประกันภัย และเกร็ดความรู้
รับต่อประกันรถยนต์ พรบ.ประกันชั้น1-5 (2+3+) ผ่อนได้ 0% โทร 086-529-6662 www.prakuntook.com/
รับสมัครสมาชิกเพื่อซื้อใช้เองหรือขายต่อ ทั้ง พ.ร.บ. , ประกันภัยรถยนต์, ประกันชีวิต,ประกันอัคคีภัย และอื่น ๆ ทำเสริมงานหลัก หรือ รายได้เสริม สามารถทำได้ทั้ง ออฟไลน์ และ ออนไลน์.
ประกันภัยรถยนต์ ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์+โปรโมชั่นพิเศษ
<a href=https://insure.724.co.th/compulsory/u/AM00063001><u><b>mazda 2 skyactiv</b></u></a> ‎
เลือกข้อเสนอประกันภัยรถยนต์ที่ดีที่สุดจาก 20 บริษัทประกันภัยชั้นนำ ทั้งชั้น1, 2+, 3+  5-10% หรือเลือกผ่อน 0% นาน 10 เดือน และเมื่อต่อประกันล่วงหน้ารับส่วนลดอีก 300 บาท
ประกันรถยนต์ >20บริษัท เช็คราคาฟรี - ถูกสุดๆ รู้ราคาทันที เช็คราคา ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ — รู้ราคาทันที ไม่ต้องรอ  ใช้ยื่นประกอบการต่อภาษีประจำปี  มีเฉพาะที่ PrakunRod.com ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+, 3+ และชั้น 3 รับฟรี
การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ รับต่อประกันรถยนต์ ตัวแทนขายประกันรถยนต์ pantip เป็นตัวแทนขายประกันรถยนต์ดีไหม อาชีพขายประกันรถยนต์ อยากขาย พรบ ต้องทําอย่างไร
ซื้อประกันรถยนต์ ออนไลน์ ขายพรบ pantip ต่อประกันรถยนต์ วิริยะ ต่อประกันรถยนต์ที่ไหนดี
<a href=https://insure.724.co.th/u/AM00063001><u><b>nissan ผ่อนถูก</b></u></a>
รายได้เสริมอาชีพ ขายประกันภัยรถรายได้ดีจริงหรือขายประกันภัยรถยนต์ดีไหม อยากมีรายได้ดีสมัครตัวแทนประกันภัยซื้อใช้เองก็คุ้มเปิดออนไลน์เป็นรายได้เสริมอาชีพแล้วรวยจากงานประกันภัยอย่างนั้นหรือ.
ประกันภัยรถยนต์ - เมืองไทยประกันภัยคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ทั้งรถชน รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ หรือรถยนต์เสียหายทั้งคันจากอุบัติเหตุ รวมภัยที่เกิดจากการก่อการ . ออนไลน์ รอรับกรมธรรม์ได้ที่บ้าน.
การประกันภัยรถยนต์ เป็นการประกันภัยภาคบังคับที่รถทุกคันจะต้องทำ โดย พ.ร. . ตารางความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร. . จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด.
สนใจอยากขายประกัน พรบ ต่อทะเบียน 9 เม.ย. 2555 - พอดีเบื่อๆงานประจำอยากหางานทำเป็นของตัวเอง สนใจที่จะทำธุรกิจประกันภัยรถยนต์ รับต่อภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ค่ะ อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม .
ซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ ซื้อเร็ว เคลมง่าย รับกรมธรรม์ออนไลน์ ภายใน 5 นาที ซื้อประกัน พรบ ออนไลน์ ได้ทุกบริษัทชั้นนำ วิริยะ กรุงเทพ ทิพย ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ซื้อง่าย ภายใน 5 นาที พร้อมรับสิทธิประโยชน์ . บริการต่อทะเบียนรถ (ไม่รวมภาษีที่ต้องจ่ายจริง) 1.
ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ ขาย พ.ร.บ. ขายสมัครง่าย ไม่ต้องใช้ข้าราชการ หรือวงเงินค้ำประกัน เหมือนตัวแทนบริษัทประกันภัย สมัครศรีกรุงโบรคเกอร์ ที่เดียว ขายได้เกือบทุกบริษัท ไม่บังคับยอดขาย มีโครงสร้างผลตอบแทนที่ดี
ประกันภัยรถยนต์ - วิริยะประกันภัย ให้บริการคุ้มครองรถยนต์ของท่าน 5 ประเภท ดังนี้ คือจะได้รับความคุ้มครองรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000
กรุงเทพประกันภัยใส่ใจความปลอดภัยการขับขี่รถยนต์. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กรมธรรม์ใหม่ รับฟรีกล้องติดรถยนต์และรับส่วนลดเบี้ยประกันภัย 5 %.
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันรถยนต์ ทุกเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันรถยนต์ จะซื้อประกันแบบไหนดี | จะซื้อประกันรถยนต์ ที่ไหนดี |อยากได้ประกันชั้น1 ราคาถูก | ต่อประกันรถยนต์ที่ไหนดี ต้องใช้อะไรบ้าง.
ซื้อประกันรถยนต์ที่ไหนดี รวมจาก รวมกระทู้ pantip ว่าซื้อ ประกันรถยนต์ 2560 ที่ไหนดี ทั้งความคุ้มครอง ซ่อมห้างหรือซ่อมอู่ . รถของเราได้รับการซ่อมที่ศูนย์บริการรถยนต์ (ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านะครับ) ของยี่ห้อที่เราเลือก  ซื้อประกันรถยนต์ที่ไหนดี 2560 ตามเทคนิกการต่อประกันรถแบบประหยัดเวอร์
การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ รับต่อประกันรถยนต์ ตัวแทนขายประกันรถยนต์ pantip เป็นตัวแทนขายประกันรถยนต์ดีไหม อาชีพขายประกันรถยนต์ อยากขาย พรบ ต้องทําอย่างไร ขายพรบ pantip การ เป็น ตัวแทน ขาย พร บ รถยนต์ เปิดร้านขายพรบ ประกัน
<a href=https://insure.724.co.th/u/AM00063001><u><b>ford หาดใหญ่ใน</b></u></a> ‎

40 RobertDeddy | E-mail | 3. října 2017 v 5:22 | Reagovat

Spectacular Phuture Music? Witness: <a href=https://golos.io/ru--blokcheijn/@harhor/2t2tkn-intervyu-dlya-crypto-insider-s-blokchein-dj-em-deadly-buda-o-musicoin>a harderstyles DJmix</a>

41 tashatt69 | E-mail | Web | 3. října 2017 v 12:45 | Reagovat

Hi reborn website
http://europe.meet.erolove.top/?entry.robin
  www hookup online dating reviews 2015 free dating site in singapore dating site photos number one free dating site

42 Thomasimpob | E-mail | Web | 8. října 2017 v 18:12 | Reagovat

Все о стройке и ремонте читайте на сайте <a href=http://akro-spb.ru>akro-spb.ru</a>

43 RobertAveno | E-mail | Web | 11. října 2017 v 1:38 | Reagovat

Все о моде, красоте и здоровье читайте на сайте <a href=http://dettka.com>dettka.com</a>

44 JustinciP | E-mail | Web | 11. října 2017 v 16:14 | Reagovat

Самые свежие программы здесь <a href=http://www.softzatak.ru/>www.softzatak.ru</a>

45 AlfredGes | E-mail | Web | 13. října 2017 v 2:19 | Reagovat

Все о стройке и ремонте читайте на сайте <a href=http://dumainfo.ru>dumainfo.ru</a>

46 rowenaky16 | E-mail | Web | 14. října 2017 v 21:44 | Reagovat

Novel devise
http://boobs.teenax.xyz/?entry.kalyn
anime porn inuyasha gay porn fetish chheap porn magizine for porn videos pakistani porn pictures

47 lillielx11 | E-mail | Web | Neděle v 1:16 | Reagovat

Chit my altered engagement
http://eurodate.sexblog.top/?leaf.nataly
  best free dating aps uk adult fling finder website for cheaters best free dating sites 2015 iranian women dating

48 Jimmyhieds | E-mail | Web | Neděle v 23:41 | Reagovat

Последние автомобильные новости здесь <a href=http://drivim.ru/>drivim.ru</a>

49 lonniejc2 | E-mail | Web | Pondělí v 20:37 | Reagovat

Star tranny  
http://shemales.blogporn.in/?blog-denisse
  chicks with dicks transexual dating hardcore shemails sex videos transsexual

50 lilianmp60 | E-mail | Web | Úterý v 22:31 | Reagovat

Freeware gay porn  
http://gayfiles.xblog.in/?profile_bilal
  gay korean gay adoption agency drake gay eminem gay marlon brando gay

51 duanedi16 | E-mail | Web | Čtvrtek v 0:05 | Reagovat

After my recent devise
http://arab.sexy.girls.twiclub.in/?entry.zoey
concepts non-muslim crempie sheffield sikh

52 JamesJaism | E-mail | Web | Čtvrtek v 1:50 | Reagovat

Все о монтаже, строительстве, а также ремонте читайте на сайте <a href=http://beton-cement-ru.ru>beton-cement-ru.ru</a>

53 vondaxt69 | E-mail | Web | Dnes v 4:08 | Reagovat

Эротические фото с голыми женщинами и девушками
http://siski.starie.femdomgalleries.top/?page-angelina
Бесплатная эротика и секс фото галереи

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama